Проектот „Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата“ поддржан од ЕУ, објавува јавен повик за обучувачи.

Јавниот повик е во насока на јакнење на капацитетите на локалнитемладински совети, на следните теми:

  1. Финансиска писменост и јавни финансии на локално ниво
  2. Анализа на јавни политики

Рокот за пријавување на јавниот повик е 21 февруари 2023 година.

Целосниот повик може да го преземете ТУКА.