Контактирајте не

Адреса

Ул. Цар Самоил 18, 7500 Прилеп

Е-пошта

sega@sega.org.mk

Телефон / факс

+389 48 429 390
„Оваа веб страна е креирана и одржувана со финансиска поддршка на Европска Унија. Содржината на истата е единствена одговорност на спроведувачите на проектот и не нужно ги одразува ставовите на Европската Унија.“© 2021 – mladi.eu All rights reserved.