На 06 октомври 2023 година во просториите на Младински Центар Охрид, се одржа Јавен настан за промоција на Дигитална платформа за младинско учество „Иницирај“.

Присустните претставници на граѓански организации, институции и млади лица се информираа и се запознаа од поблиску со платформата iniciraj.mk и учествуваа на кратка работилница за пилотирање на алатката со директно учествува во проект на дигитално младинско учество.

За присутните организации беше презентиран прирачник за детална употреба на интерактивната платформа за организации и корисници со цел да обезбедиме активно дигитално и демократско учество на младите во локалната заедница.

Коалиција на младински организации СЕГА преку проектот „Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата″ ја креираше платформа iniciraj.mk која нуди алатки за дигитално учество кои им овозможуваат на локалните власти, граѓанските организации и институциите да иницираат консултативни процеси и активно да ги вклучат младите во процесите на донесување одлуки.