Денес, Коалиција на младински организации СЕГА потпиша Меморандум за соработка со Општина Карпош, во рамките на проектот „Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата“.

Соработката предвидува Коалиција СЕГА да фасилитира процес за подготовка на Локална Стратегија за млади на општина Карпош во согласност со Законот за младинско учество и младински политики. Исто така, во периодот што следи, СЕГА ќе ги зајакне капацитетите на Локалниот Младински Совет во Општина Карпош како функционален модел за младинско учество во локалната заедница.

Проектот „Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата“ е финансиран од Европската Унија и се спроведува од страна на Коалиција на младински организации СЕГА во партнерство со СОС Детско Село, Волонтерски Центар Скопје и Женски Форум Тетово.