Проектот „Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата“ поддржан од ЕУ, објавува јавен повик за надворешни соработници.

Јавниот повик е во насока на јакнење на капацитетите на локалните младински совети како и службениците за млади во рамките на Општините.

Јавниот повик за надворешни соработници вклучува 3 (три) ЛОТ-ови:

ЛОТ 1: ИСПОРАКА НА ОБУКА ЗА СЛУЖБЕНИЦИ ЗА МЛАДИ

  1. Младинско учество и младинска политика – улога на службениците за млади на локално ниво
  2. Родова перспектива во процеси на креирање младински политики

ЛОТ 2: ИСПОРАКА НА ОБУКА И МЕНТОРСТВО ЗА ЛОКАЛНИ МЛАДИНСКИ СОВЕТИ

  1. Застапување и лобирање
  2. Анализа на јавни политики
  3. Финансиска писменост и јавни финансии на локално ниво
  4. Родова еднаквост
  5. Превенција и справување со кибер-насилство помеѓу младите

ЛОТ 3: ПОДГОТОВКА НА ЕДУКАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИНТЕРАКТИВНА ПЛАТФОРМА

  1. Младинско учество,
  2. Младинска политика
  3. Младинска работа

ДОПОЛНУВАЊЕ:

Рокот за пријавување на јавниот повик е продолжен до 18 октомври 2022 година.

Целосниот повик може да го преземете ТУКА.