Во рамки на проектот „Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата“ поддржан од ЕУ, се објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ВОЛОНТЕРИ.

Обуката за УПРАВУВАЊЕ СО ВОЛОНТЕРИ е дел од Програмата на јакнење капацитети за организациски и програмски развој вклучувајќи и менторска поддршка од релевантни експерти на различни теми.

Целта на обуката е да се зајакнат вештините на граѓанските организации за управување со волонтери, вклучувајќи теми како што се основи на концепт на волонтерство, меѓународни практики, регрутација на волонтери, развивање програма за волонтирање за секој волонтер, следење и евалуација на волонтерскиот процес и администрација на волонтерските процеси.

Период на одржување на обуката: 18 – 20 мај 2022

Локација за одржување на обуката: Хотел „Дрим“, Струга
(со физичко присуство, во согласност со актуелните протоколи на Владата на РСМ за организирање настани).

Работниот јазик за време на обуката ќе биде македонски.

Организаторот ги покрива сите трошоци за обуката, поврзани со сместување, патување и работни материјали.

На повикот можат да се пријават членови на граѓански организации кои се регистрирани и дејствуваат според Законот за здруженија и фондации. Предност ќе имаат пријавените членови на организации кои работат со и за млади на локално, регионално и национално ниво.

Рок и начин на пријавување
Крајниот рок за пријавување на обуката за управување со волонтери е 12 мај 2022 година, на следниот линк за регистрација: https://forms.gle/hR3WHysG5qVRRqDc6

За подетални информации околу овој повик може да не контактирате на е-маил адресите: sega@sega.org.mk, vcs_contact@yahoo.com, или на телефон: 070 777 519.

Селекција на учесници
За оваа обука ќе се селектираат 16 претставници од граѓански организации. Селектираните учесници ќе бидат контактирани и информирани за сите детали во врска со обуката на 13 мај 2022 година.