Проектот „Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата“ поддржан од ЕУ, објавува јавен повик за надворешни соработници.

Јавниот повик е во насока на јакнење на капацитетите на граѓанските организации кои работат со и за млади, каде се предвидени сет на активности кои ќе ги зајакнат нивните организациски и програмски капацитети.

Јавниот повик за надворешни соработници вклучува 2 (два) ЛОТ-ови:

ЛОТ 1: ИСПОРАКА НА ОБУКА И МЕНТОРСТВО

  • Истражување и застапување на јавни политики
  • Дигитална писменост за онлајн активизам
  • Процес на пристапување во ЕУ – секторски стандарди
  • Родови политики
  • Управување со волонтери
  • Превенција и справување со кибер-насилство

ЛОТ 2: ПОДГОТОВКА НА ПРИРАЧНИЦИ

  • Прирачник за управување со волонтери во граѓански организации
  • Прирачник за справување со кибер – насилство
  • Прирачник за службеници за млади

Целосниот повик може да го преземете ТУКА.