Проектот „Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата“ поддржан од ЕУ, објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА НАДВОРЕШЕН СОРАБОТНИК ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРИРАЧНИК ЗА СЛУЖБЕНИЦИ ЗА МЛАДИ

Прирачникот треба да претставува ресурс за службениците за млади на локално и национално ниво при работата со младите, граѓанските организации кои работат со млади и другите актери при примена на младински политики.

Краен рок за доставување на апликациите е 29 јули 2022 година.

Целосниот повик може да го преземете ОВДЕ.