Коалиција СЕГА за потребите од спроведување на проектот „Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата“, финансиран од18 Европската Унија, објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ОБУЧУВАЧИ

кои ќе треба да спроведат сет на обуки во насока на јакнење на капацитетите на граѓанските организации кои работат со и за млади.

Целосниот повик може да го преземете на следниот ЛИНК.

Краен рок за доставување на апликациите е 22 октомври 2021 година, најдоцна до 16:00 часот.

Апликациите кои ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се доставени според условите на повикот, нема да бидат земени предвид.

Апликантите ќе бидат информирани за исходот од постапката на евалуација.

За подетални информации може да не контактирате на е-маил адреса: sega@sega.org.mk, најдоцна до 20.10.2021 година.

Проектот ″Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата″ се спроведува од страна на Коалиција на младински организации СЕГА (СЕГА) како водечки партнер, во партнерство со Женски Форум Тетово (ЖФ Тетово), СОС Детско Село Северна Македонија (СОС ДС) и Волонтерски Центар Скопје (ВЦС).