На 07 септември во Хотел Холидеј Ин, Скопје, се одржа Обука за Финансиско Управување со грантови за грантистите на СЕГА.

Обуката вклучуваше детални насоки за соодветно административно и финансиско работење на проектите, преглед на документација за известување, како и насоки за видливост во проектите.

На обуката присуствуваа одговорните лица за финансиско работење во проектите како и координаторите на проектите од грантистите на СЕГА.