Со задоволство најавуваме дека во следниот период Коалиција СЕГА ќе започне со организација на јавни настани за промоција на Дигитална платформа за младинско учество „Иницирај“ во следните општини Битола, Охрид, Гевгелија, Делчево, Кавадарци, Тетово, Гостивар, Скопје и Штип.

Коалиција на младински организации СЕГА преку проектот „Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата″ ја креираше платформа iniciraj.mk која нуди алатки за дигитално учество кои им овозможуваат на локалните власти, граѓанските организации и институциите да иницираат консултативни процеси и активно да ги вклучат младите во процесите на донесување одлуки.

На јавните настани ќе биде презентиран прирачник за детална употреба на интерактивната платформа за организации и корисници и да обезбедиме активно дигитално и демократско учество на младите во локалната заедница.

Коалиција СЕГА ќе обезбеди менторска поддршка за организациите и институциите при понатамошна примена на интерактивната платформа.